SPK'dan portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik tebliğ değişikliği

19.02.2023 - Pazar 19:00

SPK'nın Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de giderek önem kazanan ve hızla büyümeye devam eden yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının kurucu/yöneticileri olan portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesine yönelik sektör talepleri dikkate alınarak, söz konusu tebliğde yapılması öngörülen bazı değişikliklere yer verildi.

Geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla, araştırma, risk yönetim, teftiş ve iç kontrol hizmet birimlerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Son dönemde, portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği organizasyonel yapıyı kurabilme, teknik donanım ve personel istihdamını sağlamak için daha çok kaynağa ihtiyaç duyduğu, şirketlerin kara geçmesine kadarki sürede sermayesinin önemli bir kısmını kaybettiği, güçlü sermaye yapısına sahip olmayan şirketlerin faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve nihayetinde bazı şirketlerin kendi talepleri doğrultusunda faaliyet yetki belgelerinin iptal edildiği görüldü.

Bu çerçevede, portföy yönetim şirketlerinin güçlü bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve sektörde rekabet edebilmesini teminen ve tebliğ değişikliği ile yapılması planlanan organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artacağı göz önünde bulunduruldu.

Böylelikle portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olunması gereken asgari özsermaye tutarlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Portföy yönetim şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da olumlu şekilde etki edebileceği değerlendirilerek, istihdam edilmesi zorunlu portföy yöneticisi sayısının tebliğin 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla 3, 4, 5 ve 6'dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas personelinin istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.

Söz konusu tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


ALINTI KAYNAK: https://www.haberturk.com/spk-dan-portfoy-yonetim-sirketlerinin-guclendirilmesine-yonelik-teblig-degisikligi-3566721-ekonomi

YORUM YAZ