Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 160,1 milyar dolara geriledi

16.02.2023 - Perşembe 10:56

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 160,1 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ne göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar dolar azalarak 151,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,9 milyar dolar azalışla 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 46 milyon dolar artarak 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 32 milyon dolar artarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar ; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 503 milyon dolar artışla 1,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dünya piyasaları ABD enflasyonu ve diğer verileri fiyatlıyor

Dünya piyasaları ABD enflasyonu ve diğer verileri fiyatlıyor

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar azalarak 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 151,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'inin dolar, yüzde 34,1’inin Euro, yüzde 1,8’inin Türk lirası ve yüzde 2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8’inin dolar, yüzde 36,2’sinin Euro, yüzde 20,9’unun Türk lirası ve yüzde 4,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 151,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 64,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 25,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

ALINTI KAYNAK: https://www.cnnturk.com/ekonomi/ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-160-1-milyar-dolara-geriledi

YORUM YAZ