Boğazda, akciğerde ve ses tellerinde nodül nedir, neden olur? Nodül ne zaman tehlikelidir?

19.02.2023 - Pazar 11:06

NODÜL NEDİR?

Nodül genellikle normal olmayan doku büyümesi olarak bilinmektedir. 

Bir nodülün hasta ve doktor açısından önemi nodülde kanser olup olmadığının öğrenilmesidir. İkinci önemli nokta ise nodülün aşırı hormon salgılama özelliği olup olmadığının ortaya konmasıdır.

TİROİD NODÜLÜ NEDİR?

Boğazda mevcut olan bir nodül ilk olarak troid nodülü ihtimallerini doğurmaktadır.

Tiroid nodülleri tiroid bezinde oluşan kitlelerdir. Birçok insanda tiroid nodülü vardır. Vakaların büyük çoğunluğunda nodüller iyi huyludur ve detaylı bir değerlendirmeden sonra yalnızca düzenli takip gerektirir. Ancak nodül semptomlara neden olursa veya malignite (kanser) şüphesi varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Çoğu durumda, kitle ağrısız ve asemptomatiktir, ancak bazen tiroid nodülü büyüyebilir ve ağrılı hale gelebilir.

TİROİD NODÜLÜ NEDEN OLUŞUR?

Tiroid nodüllerine iyot eksikliğinin görüldüğü bölgelerde daha sık rastlanmaktadır. Tiroid nodüllerinin oluşumuna etki eden başka faktörler de bulunmaktadır. Tiroid nodüllerine özellikle kadınlarda rastlanmaktadır. İleri yaşlarda daha sık görülebilir. Ayrıca aşırı kilo, bazı nadir genetik durumlar ve ailede tiroid hastalığı öyküsü varlığı da tiroid nodüllerinin oluşmasında etkili olabilmektedir.

TİROİD NODÜLÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boyunda dolgunluk ve şişkinlik
-Boyunda ağrı ve rahatsızlık hissi
-Ses kısıklığı ya da çatallanması
-Nefes almada ya da yutmada güçlük.

SES TELLERİNDE NODÜL

Ses teli nodülü, ses telinin serbest kenarlarında oluşan nasırımsı yapılardır.

Ses teli nodülü genel olarak sesin yanlış kullanımı (bağırarak konuşma, çok hızlı konuşma, çok fazla konuşma, gürültülü ortamlarda konuşma, sık boğaz temizleme ve öksürme vb.) sonucunda oluşur ve belirtileri; ses kısıklığı, seste yorgunluk, seste çatallanma vs. şeklinde sıralanabilir.

Nodül tedavisinde öncelikli olarak ses terapisi tercih edilir, ancak; ses terapisine yanıt vermeyen vakalarda cerrahi müdahale de söz konusu olabilir.

AKCİĞER NODÜLÜ NEDİR?

Akciğer nodülleri, akciğer grafisinde veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında görülebilen yuvarlak, beyaz noktalar (küçük dokular) olarak görülen, 3 cm'den küçük kitleleridir.

Akciğer nodülleri genellikle iyi huylu oldukları için herhangi bir tedavi gerektirmezler. Eğer nodül uzun aralıklarla yapılan radyolojik incelemelerde aynı büyüklükte görülüyorsa, habis olma ihtimali çok düşüktür. Ancak yine de doktor tarafından yapılan takip ve taramalarla nodüllerin boyutu veya şekli belirli aralıklarla izlenmeli ve takip edilmelidir.

Akciğer nodüllerinin bazılarında büyüme ve şekil bozukluğuna bağlı olarak habis (kanser) olup olmadıklarını belirlemek için testler istenebilir.

Genel olarak, 3 mm'den küçük nodüller iyi huylu olma eğilimindeyken, 20 mm ve daha büyük nodüllerin kötü huylu olma ihtimaline karşı daha gelişmiş yöntemlerle tetkik edilmesi uygun görülebilir.

AKCİĞER NODÜLÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

Akciğer nodüllerinin çok büyük bir kısmı herhangi bir belirti vermez. Göğüs bölgesinde başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfi olarak saptanırlar.

NODÜL NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Akciğerde mevcut olan sert bir nodül 1 cm'den büyük olduğunda bazı durumlarda kanser riskini de akıllara getirebilir. Tomografi ile yapılan testler sonucunda 1 cm'den küçük akciğer kanseri nodülleri için vakit kaybetmeden hemen bir tedavi şekli planlanır.

Ses tellerinde oluşan nodüller ise seste kısıklık, seste değişim ve çatallaşma gibi semptomları ile ön plana çıkıyor. Ses teli nodülleri, iyi huylu yani kanserle bir bağlantısı olmayan nodüller arasında yer alır.

Nodülün tehlike oluşturabileceği diğer bir türü ise troid nodülüdür. Boyunda şişkinlik, dolgunluk hatta zaman zaman ağrı hissine de neden olabilen troid nodülünde TSH hormon düzeyinin normal veya yüksek olması kötü huylu olabileceğine bağlı olarak olumsuz bir tabloyu karşımıza çıkarabilir. Bu durum normal değerlerin altında olarak tespit edildiğinde ise nodülün iyi huylu olduğu ifade edilmektedir.


NTV’yi sosyal medyadan takip edin

ALINTI KAYNAK: https://www.ntv.com.tr/saglik/bogazda-akcigerde-ve-ses-tellerinde-nodul-nedir-neden-olur-nodul-ne-zaman-tehlikelidir,MxeE1JcIy0SGBy2uRiO-kw

YORUM YAZ