Aralık 2022 kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

18.02.2023 - Cumartesi 05:03

Aralık 2022 kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 22,3 oranında artarak 60,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 19,7 oranında artarak 52,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TBB bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarını duyurdu

TBB bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarını duyurdu

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre %2,6 oranında artarak 10,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %32,5 oranında artarak 20,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %20,6 oranında artışla 16,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %30,1 oranında artışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre %20,7 oranında artarak 46,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre %30,0 oranında artarak 28,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %18,2 oranında artarak 83,9 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %20,9 oranında artarak 73,9 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %23,0 oranında artarak 70,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonunda 433 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Aralık sonu itibarıyla 676 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 121 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2022 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %45,2’si ABD doları, %26,0’ı Euro, %9,7’si TL ve %19,1’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2022 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %21,2, Merkez Bankası’nın %17,2, özel sektörün ise %61,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

ALINTI KAYNAK: https://www.cnnturk.com/ekonomi/aralik-2022-kisa-vadeli-dis-borc-istatistikleri-aciklandi

YORUM YAZ