İlk cemre düştü mü? 1,2, 3. cemre nereye, ne zaman düşer? Baharın gelişini simgeliyor - Son Dakika Türkiye Haberleri

19.02.2023 - Pazar 17:42

Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. 

ALINTI KAYNAK: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/ilk-cemre-dustu-mu-1-2-3-cemre-nereye-ne-zaman-duser-baharin-gelisini-simgeliyor,vvCokiasCkmRX3uJP7xs7A

YORUM YAZ